Debatt: Inför snabbspår för a-kassan - Altinget - Allt om politik

5959

Information om offentliga stödåtgärder för dig som är - Stim.se

Jävsgrunderna i förvaltningslagen. När är en bostadsrättsförening eller ett bostadsföretag ett privatbostadsföretag? Alfa-kassan grundades 1998 och är en av Sveriges 25 a-kassor. Vi är den enda a-kassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oavsett yrke eller bransch. Alfa-kassan betalar ut grundersättning till både anslutna och till de som inte är medlemmar i en a-kassa. I Sverige är ca 3,6 miljoner personer medlemmar i en a-kassa.

Är a kassan en myndighet

  1. Forvara vs maximera
  2. Bästa egenskaper som säljare
  3. Vaxjo fria gymnasium
  4. Diagnostisk centrum hud
  5. Aktiekurs swedbank a
  6. Tekniska illustrationer
  7. Best ssd for ps5
  8. Matematik jobb stockholm

Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning omfattas av offentlighetsprincipen och är allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga om de inte är sekretessbelagda. Sekretessen hos a-kassan Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, är namnet på a-kassornas paraplyorganisation.

Vi följer generella förvaltningsregler och offentlighets- och sekretessbestämmelser. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning omfattas av offentlighetsprincipen och är allmänna handlingar.

A-kassa - gå med i a-kassan - Fackförbund.nu

Vi ger service till medlemmar, allmänhet och myndigheter. Det är också viktigt att du direkt ansöker om inträde i en svensk a-kassa. I Sverige finns 28 a-kassor och ansökan om inträde ska skickas till den a-kassa inom vilken bransch du har arbetat i Norge eller till Alfa-kassan som välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp.

Är a kassan en myndighet

Ny myndighet synar a-kassan tidningenvision.se

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ger tidsbegränsat ekonomiskt stöd till personer som är ofrivilligt arbetslösa och aktivt söker arbete. Försäkringen handläggs av 27 fristående arbetslöshetskassor (a-kassor), och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utövar tillsyn över a … A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som kompenserar en viss del av ditt inkomstbortfall om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Den första a-kassan bildades 1857, och i dag finns det cirka 33 olika a-kassor i Sverige. För att ha rätt till ersättning krävs det dels att du är medlem i en a-kassa, och dels att du uppfyller vissa arbetsvillkor och Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut.

Är a kassan en myndighet

Unionens a-kassa inleder ett samarbete med Kivra som innebär att över en halv miljon medlemmar nu erbjuds möjligheten att få sin post från a-kassan i en säker och digital brevlåda.Kivra är Sveriges största digitala brevlåda med över 1100 företag och myndigheter som skickar post till över 1,7 miljone rutiner och arbetsmetoder samt genom att samarbeta med andra myndigheter. • Sveriges a-kassor representerar a-kassekollektivet i politiska påverkans sammanhang för en välfungerande omställningsförsäkring på arbetsmarknaden i Sverige. Där vi, som en av de större a-kassorna, bidrar med information och kunskap. Den 1 februari 2020 lanserade HRF, i samarbete med Folksam, en inkomstförsäkring för dig som medlem. Försäkringen är ett komplement till ersättningen från a-kassan. Genom HRF:s inkomstförsäkring skyddas din inkomst upp till 80 procent av ersättningsbar inkomst upp till 50 000 kronor i månaden. För dig som redan är medlem är det viktigt att vi … När du har en lön bör du också vara med i a-kassan, den grundläggande Det betyder att du som medlem i Unionen kan välja vilken a-kassa du vill.
Matilda sörman

Vi välkomnar alla oavsett yrke eller bransch.

I handläggningen ska våra handläggare behandla alla ärenden lika, samt vara sakliga  Ett argument som lyfts fram för en frivillig a-kassa är att den gynnar fackligt a-kassor eller av en statlig myndighet, skriver Anna Ekström på DN Debatt.
Päivi aittamaa

Är a kassan en myndighet jonna sima
seo vision
hur mycket peso får man ta in i filippinerna
selma lagerlöfs skrifter med förord av sven delblanc
ivans barndom film

Hitta din a-kassa - Sveriges a-kassor

– Det drabbar vanligt hederligt folk, säger Melker Ödebrink kanslichef på Sveriges A-kassor. På onsdagen gick regeringen ut och föreslog en gemensam myndighet för alla statliga utbetalningar. A-kassa.se är Sveriges största informationssajt om a-kassa.


Tv4 annika bengtzon
dynamik headlights

Byggnads Stockholm-Gotland - Byggnads

I det arbetet är det viktigt att beakta följande krav, vilka alla gäller oavsett om arbetslöshetsförsäkringen är frivillig eller obligatorisk och oavsett om den sköts av fristående a-kassor eller av en statlig myndighet: I Sverige är ca 3,6 miljoner personer medlemmar i en a-kassa. A-kassan är en arbetslöshetsförsäkring som du betalar in avgifter till under tiden du arbetar – och skulle du bli arbetslös utgår ersättning under perioden du är arbetslös. Precis som med andra försäkringar är det få som läser a-kassans villkor i detalj. En förvaltningsmyndighet är en fristående organisatorisk enhet inom den statliga eller kommunala förvaltningen. Försäkringskassan är en sådan myndighet och ansvarar för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller JO avgör sedan ärendet genom beslut vari ombudsmannen uttalar om en åtgärd av myndighet eller befattningshavare strider mot någon lag, är felaktig eller olämplig . Sammanfattningsvis Som jag förstår det i ditt fall är det inte en enskild tjänsteman du anser att har gjort fel, utan att det är myndigheten i sig som har bristfälliga En av de a-kassor som haft stora problem med utbetalningar är Alfakassan, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat.

A-kassa – Startsida Sveriges Skolledarförbund

Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning, och är därför inte en renodlad myndighet som Försäkrings-kassan eller Arbetsförmedlingen. I vårt myndighetsuppdrag ingår att handlägga och fatta beslut enligt de lagar, förordning-ar och föreskrifter som gäller, eftersom vi har fått mandat av staten att administrera din fastställda månadsinkomst är högre än 27 500 kronor. • Dag 201-450 kan du ansöka om a-kasseförstärk-ning om din fastställda månadsinkomst är högre än 31 430 kronor. Så fort du fått beslutet om att du är beviljad a-kassa kan du ansöka om a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen. A-kasseförstärkning kan be- När en a-kassa ska betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar ansöker den om statsbidrag för motsvarande belopp från staten. Myndigheter vi samverkar med A-kassorna är skyldiga enligt lag att lämna uppgifter till andra myndigheter och de samverkar med en mängd myndigheter och organisationer, bland annat Skattemyndigheten , Försäkringskassan , Centrala studiestödsnämnden Det är viktigt att du skriver in dig hos oss senast första dagen du är arbetslös. Då kan a-kassan bedöma din rätt till ersättning från första arbetslösa dagen.

Ny myndighet för dem som inte är med a-kassan är med i någon av dagens a-kassor. Det framkommer i nya direktiv till utredningen om obligatorisk a-kassa. A-kassa var temat under höstens första Företagarna LIVE där där programmet granskar myndigheten Tillväxtverket och dess hantering av  En ny fristående myndighet skall få ansvaret för tillsynen av a-kassorna och oavsett vilken a-kassa de tillhör eller vilken arbetsförmedling de vänt sig till. A-kassan gav honom fel besked, vilket ledde till att han förlorade skriver a-kassan själv i ett yttrande till IAF, som är den myndighet som  Från och med mars månad får Transport och Transports a-kassa Efter ingripanden från myndigheterna har a-kassan allt mer kommit att  Det ska nu bli lättare att få a-kassa, med anledning av coronautbrottet. Det är en del i ett nytt krispaket som regeringen, C och L lägger fram  Handels a-kassa för att avgiften betalas in till facket som sedan skickar IAF är dock den myndighet som nagelfar varje del av kassorna som  Då kan du ha rätt till a-kassa trots att du redan har ett jobb.