Yrkesregistret med yrkesstatistik - SCB

7447

Regeringens proposition 1999/2000:8 Yrkesregister m.m.

Registret ska omfatta samtliga företag, myndigheter och arbetsställen i Sverige oavsett ju yrkesregister. Inrättandet av ett sådant register för statistiska ändamål har utretts vid flera tillfällen. Statistiska centralbyrån (SCB) har haft regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för och bedriva försöksverksamhet inför upprättandet av ett individbaserat yrkesregister för statistikändamål. • Med hjälp av specialbearbetningar av Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Yrkesregister för perioden 2013 till 2015 studeras: • Sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda och inrikes födda i åldern 16 till 64 år. • Andel personer i chefsposition och andel akademiker Uppgifter om antal sysselsatta i SCB:s yrkesregister Uppgifter om antal sysselsatta fördelat på kön, ålder, näringsgren, yrke och sektor hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesregister. Statistiska centralbyrån beskriver yrkesregistret i Sveriges officiella statistik, AM 33SM 0701. Registret baseras på SCB:s befolkningsregister Statistiska centralbyrån gör varje år en kartläggning av vilka yrken som människor arbetar med i Sverige.

Statistiska centralbyrån yrkesregister

  1. Behorighet till sjukskoterska
  2. Anna enkvist instagram
  3. Alcoholism test for spouse

Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. You need to enable JavaScript to run this app. N2 - Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter. Official statistics from Statistiska centralbyrån (SCB) and 13 other government authorities. N2 - Databas som innehåller större delen av den officiella svenska statistik som SCB ansvarar för. Statistiska centralbyrån ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen.

För. Serie - Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost. Förvaras: Riksarkivet.

Forskarutbildade på arbetsmarknaden

Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos. Norges statistiska centralbyrå är en av få statistikbyråer i världen med en egen forskningsavdelning. Forskningen inkluderar demografi, energi- och miljöekonomi, makroekonomi, mikroekonomi samt statistiska metoder och standarder.

Statistiska centralbyrån yrkesregister

Skyldighet att lämna uppgifter till SCB:s yrkesregister

2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag. Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr.

Statistiska centralbyrån yrkesregister

Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi svarar på frågor vard. kl. 9-16. Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet.
Kth antagningspoang

Vi svarar på frågor vard.

42 tn gillar. Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi svarar på frågor vard. kl.
Polistejp köpa

Statistiska centralbyrån yrkesregister opus besiktning tingsryd
premieobligationer 2021
var finns zink
daltile quartz
se on a car
löneadministratör utbildning linköping

Forskarutbildade på arbetsmarknaden

SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Snabb koll på Sveriges kommuner.


Ica kvantum gallerian mölndal
kateter vardhandboken

Scb yrkeskoder 2021 - standard för svensk yrkesklassificering

Fakta om registret. Yrkesregistret är ett register på individnivå som omfattar samtliga  6 SCB, Anställda (yrkesregistret) 16-64 år efter Yrke (SSYK 2012), år och födelseregion. Arbetslöshet (andel) under kvartal 3 2020 (SCB, AKU)18. 2 I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som SCB producerar inom området arbetsmarknad och utbildning.

2015-02-12T09:30:00 Anställda 16-64 år i riket efter yrke 3

Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

-. ----. Kommunen Kvinnor. Kommunen Män. Riket Kvinnor.